Aktualności

Ważna informacja

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Żłobek funkcjonować będzie od 03.04.2018r. – od tego dnia sprawowana będzie opieka nad dziećmi. W związku z tym, iż zobowiązani jesteśmy udzielić wsparcia maksymalnie do 4 tygodni od zrekrutowania uczestnika/uczestniczki do projektu, rekrutacja rozpocznie się 08.03.2018r.

Czytaj więcej

Dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS

 

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, uzyskał pozytywną ocenę.

Czytaj więcej
ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU