Rekrutacja Wadąska

Tytuł: Rekrutacja do projektu „Opieka nad maluszkami – Tuli, Luli Wadąska”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 złożony w ramach działania RPWM.10.04.00-28-0016/19-00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, uzyskał pozytywną ocenę.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania będą udostępnione do dnia 01.08.2019 na stronie internetowej.

Rekrutacja rozpocznie się 05.08.2019.od godziny 9:00 i będzie trwała do 26.08.2019 do godziny 14:00. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej, która trwa przez cały okres realizacji projektu.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym poinformowane 02.09.2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

– osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia

ponadto:

– osoba pracująca, w tym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

lub

– osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

Do żłobka przyjętych zostanie 20 dzieci.

Celem projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonej placówce/oddziale w Olsztynie, jako instrumentu oddziaływującego na sytuację zawodową 20 opiekunów (18K i 2M), utrudnioną ze względu na sytuację rodzinną wynikającą z opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 10 osób pracujących (9K i 1M) oraz 10 osób biernych/bezrobotnych (9K i 1M).

Wartość projektu: 1 037 398,76 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 881 788,39 zł.

W ramach wsparcia projektu rodzice będą uiszczali 100 zł miesięcznie (jest to całkowita opłata za dziecko miesięcznie wraz z wyżywieniem).

Więcej informacji uzyskają państwo pod numerem telefonu : 608 681 858Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione i przesłane pocztą tradycyjną lub złożone w zamkniętej kopercie pod adresem Bartąg ul. Irysowa 5, 10-687 Bartąg, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

ZMIEŃ WIELKOŚĆ TEKSTU