Rekrutacja Wadąska

Rekrutacja do tuli luli Wadąska

 

Projekt „Opieka nad maluszkami – Tuli, luli Wadąska” realizowany jest przez HANNA WASIAK DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat m. Olsztyn i powiat olsztyński.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2019 do 30.09.2021.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 20 uczestników.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Kwestionariusz rekrutacyjny

Oświadczenie rodzic pracujący

Regulamin

Oświadczenie uczestnika projektu

Przetwarzanie danych osobowych